ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մասնագիտական ինքնորոշում և ընտրություն (վերապատրաստման դասընթաց)
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2023, 44 էջ

ISBN 978-5-8084-2604-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426047

Վերապատրաստման սույն դասընթացը պարունակում է ապագա մասնագետի պատրաստման նախադրյալներին, մասնագիտական կերպարի ձևավորմանը և նույնականությանը վերաբերող տեսական նյութեր։ Դասընթացն ընդգրկում է հոգեբանական գնահատման գործիքակազմ, հոգեախտորոշիչ թեստեր և մեթոդիկաներ, գործնական վարժանքներ և տեխնիկաներ։

Մասնագիտական ինքնորոշման և ընտրության վերաբերյալ թեմաները ուղղված են ավագ դպրոցի սովորողների հետ աշխատող մանկավարժների, հոգեբանների, սոցիալական մանկավարժների և սոցաշխատողների հոգեբանամանկավարժական կարողությունների զարգացմանը՝ սովորողներին որպես ապագա մասնագետներ ինքնորոշելու, կողմնորոշելու և արդյունավետ աջակցելու համար։

Դասընթացը մշակվել է ԵՊՀ ընդունելության և դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի հետ համագործակցությամբ կազմակերպվող դպրոցների ուսուցիչների, մանկավարժների և հոգեբանների վերապատրաստման աշխատանքների արդյունքում։

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ