ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը 1918 - 1920 թթ. (գիրք առաջին)
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2023, 484 էջ

ISBN 978-5-8084-2599-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808425996

Գրքում համակողմանի քննության են առնվում Տրապիզոնի, Բաթումի թուրքանդրկովկասյան, մասնավորապես հայ-թուրքական դիվանագիտական առաջին և երկրորդ բանակցային գործընթացները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական զարգացումների, սուր հակասությունների, ռազմաքաղաքական և տնտեսական շահերի բախման բարդագույն պայմանների համատեքստում:

Անկողմնակալ հայացքով հանգամանորեն վերլուծվում և ամբողջացվում են աշխարհաքաղաքական բարդ պայմաններում վերականգնված Հայոց անկախ պետականության արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության առանցքային մի շարք
հիմնախնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր):

Աշխատությունը նախատեսված է միջազգայնագետների, դիվանագետների, պատմաբանների, քաղաքագետների և ընթերցող լայն շրջանների համար: Կարող է օգտակար լինել բուհերի միջազգային հարաբերությունների և պատմության ֆակուլտետների բակալավրի ուսանողների և մագիստրանտների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն