ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՀՀ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները տնտեսության թվայնացման համատեքստում
Մաս 2: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 178 էջ

ISBN 978-5-8084-2615-3

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426153

Երրորդ հազարամյակի մեկնարկն ուղեկցվեց չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխությամբ, որի տարբերիչ առանձնահատկությունը հասարակական և տնտեսական հարաբերությունների թվայնացումն է։ Վերջինս բնութագրվում է երկակի ազդեցությամբ։ Մի կողմից պետությունները ձգտում են ռազմավարական առաջնորդություն ցուցաբերելով հնարավորինս արագացնել թվային փոխակերպումների ընթացքը՝ առավելագույնս օգտվելու թվայնացման առաջ բերած օգուտներից, մյուս կողմից՝ որքան աճում է թվային փոխակերպումների խորությունը, այնքան մեծանում են թվային տարածքից բխող մարտահրավերները, այդ թվում՝ կիբերանվտանգության ռիսկերը։ Աշխատանքում գնահատվել են թվայնացման գործիքակազմի կիրառման հնարավորությունները, և դրա հիման վրա առաջարկվել են փոփոխություններ գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ հարաբերություններում, ինչպես, օրինակ, գոյություն ունեցող ինստիտուտներին փոխարինող նոր ինստիտուտներ և հին ինստիտուտներին զուգահեռ գործող նոր ինստիտուտներ։

Աշխատանքը նախատեսված է դասախոսների, ասպիրանտների, ուսանողների, ինչպես նաև թվայնացման և տեխնոլոգիական զարգացման ոլորտում աշխատող և պետական կառավարման մարմինների աշխատողների համար։

Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ