ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իրականություն, լեզվագիտակցություն, նշան
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2023, 304 էջ

ISBN 978-5-8084-2609-2

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426092

Աշխատության մեջ քննության են առնված լեզվի ու արտաքին իրականության, այդ իրականությունից գիտակցության շերտավորմամբ լեզվական բովանդակավորման և արտահայտման ընթացքի` նշանասերման, նշանակերտ գործունեության տարաչափ անցումների, նշանի բազմաբաղադրիչ կառուցվածքի, լեզվում նշանակյալի և նշանակչի հակադրման հարաբերականության ու կրկնակի ներդաշնակման հայեցակերպերը: Ստորակարգային միավորներն ամբողջությամբ` հնչյունից մինչև տեքստ, ներկայացված են նշանագիտական բեկումներով ու իմաստավորմամբ:

Հասցեագրված է լեզվաբաններին, փիլիսոփաներին, ասպիրանտներին ու առհասարակ մարդկային լեզվի առեղծվածով հետաքրքրվող շրջանակներին, ինչպես նաև լեզվանշանագիտության ու լեզվափիլիսոփայության գիտակարգերն ուսումնասիրող ուսանողությանը:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն