ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կորստի և վշտի հոգեբանություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 70 էջ

ISBN 978-5-8084-2600-9

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426009

Տվյալ ձեռնարկում անդրադարձ է կատարվում կորստի ապրման հոգեբանական օրինաչափություններին, վշտի փուլերին, ինչպես նաև այն հոգեթերապևտիկ հնարներին, որոնք ուղղված են թեթևացնելու վշտի մեջ գտնվող մարդու հոգեվիճակը։ Ձեռնարկը նախատեսված է պրակտիկ աշխատող հոգեբանների, բուհերի հոգեբանության բաժնի մագիստրատուրայի ուսանողների և հարակից ոլորտների մասնագետների համար։

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ