ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հոգեբանական ինքնակարգավորում
Տեսագործնական ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 78 էջ

ISBN 978-5-8084-2614-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426146

Սույն ձեռնարկն ուղղված է սթրեսային վիճակում գտնվող մարդու մեջ տեղի ունեցող տարբեր հոգեֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական փոփոխությունների վերաբերյալ գիտելիքների տիրապետմանը, բարդ և ոչ բարենպաստ իրավիճակներում հուզական, մտավոր լարվածությունների գնահատմանը, կանխմանն ու կարգավորմանը, տարբեր իրավիճակներում ինքնավերլուծության, ֆիզիկական բալանսավորման և վերականգնման, հոգեբանական ու հոգեֆիզիոլոգիական գիտելիքների, հմտությունների կիրառմանը և կարողությունների զարգացմանը:

Ձեռնարկը նախատեսված է սթրեսի կառավարման, սթրեսի վերաբերյալ հոգեֆիզիոլոգիական գիտական տարբեր մոտեցումներով և ինքնակարգավորման հմտություններով ու մեթոդներով հետաքրքրված դասավանդողների, ուսանողների, ինչպես նաև ավելի լայն շրջանակի մարդկանց համար:

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ