ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ապացուցողական բժշկության տերմինների բացատրական բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 72 էջ

ISBN 978-5-8084-2603-0

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426030

Ապացուցողական բժշկության (ԱԲ) տերմինների բացատրական բառարանը ներառում է 163 եզրույթ: Հայերեն բառահոդվածներից հետո առանձին բառացանկերով տրվում են ռուսերեն - հայերեն, անգլերեն - հայերեն համարժեքները՝ հեշտացնելու համար օտար բառերի հայերեն տարբերակը գտնելու գործը: Բառարանը նախատեսված է կլինիկական համաճարակաբանության և ԱԲ բնագավառի մասնագետների, կլինիկական փորձարկումներ կատարող բժիշկ-հետազոտողների, ինչպես նաև բժշկական և դեղագործական համալսարանների ուսանողների, կլինիկական օրդինատորների և ասպիրանտների համար։

Բառարաններ | Բացատրական