ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սոցիալական դեպքի վարում․ Գործնական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 138 էջ

ISBN 978-5-8084-2619-1

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426191

Ձեռնարկը մշակվել է Համաշխարհային բանկի կողմից տնօրինվող, Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ և Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի կողմից իրականացվող «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավության կենսապահովման միջոցառումների խթանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Միասնական սոցիալական ծառայության հետ համագործակցությամբ։

Ձեռնարկը նպատակ ունի ընթերցողին գործնական ուղենիշներ փոխանցելու սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության կիրառման վերաբերյալ։ Այն նախատեսված է դեպքի վարման լիազորություններ ունեցող մասնագետների, պրակտիկ սոցիալական աշխատողների, հետազոտողների ու ուսանողների համար։

Ծրագրի իրականացման դրամաշնորհը տրամադրվել է Ճապոնիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի միջոցով։

Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամը (JSDF) ստեղծվել է Ճապոնիայի կառավարության և Համաշխարհային բանկի կողմից որպես համապատասխան երկրներում առավել աղքատ ու խոցելի խմբերին ուղղակի օգնություն տրամադրելու մեխանիզմ: Նպատակն է զարգացնել նրանց կարողությունները, ուժեղացնել լիազորություններն ու ընդլայնել մասնակցությունը հասարակության կյանքում ու տնտեսության մեջ:

Սույն ձեռնարկի բովանդակության համար պատասխանատու է Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան ու հեղինակների թիմը, և այն ոչ մի կերպ չի կարող դիտարկվել որպես Ճապոնիայի կառավարության կամ Համաշխարհային բանկի տեսակետների արտահայտում:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն