ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սոցիալական դիցաբանություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 114 էջ

ISBN 978-5-8084-2627-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426276

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժնի բակալավրիատի երրորդ կուրսում կարդացվող «Սոցիալական դիցաբանություն» դասընթացի դասախոսությունների սեղմ բովանդակությունն ու հանձնարարությունները: Դասընթացի նպատակն է վերլուծել սոցիալական միֆերի էությունն ու ձևավորման մեխանիզմները, հասկանալ սոցիալական միֆերի ազդեցությունը զանգվածային գիտակցության և վարքի վրա, ինչպես նաև ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական, քաղաքական և մշակութային այն բոլոր գործընթացներին, որոնք նպաստում են սոցիալական միֆերի առաջացմանն ու տարածմանը: Դա կօգնի ուսանողին հասկանալ սոցիալական միֆերի հիմնական գործառույթները և բացահայտել կենսաշխարհի դիցաբանական հիմնական կառուցվածքը, իրականության դիցականացման գլխավոր մեխանիզմներն ու գործիքները, ինչպես նաև կկարողանա գնահատել իրականության ապադիցականացման և ռացիոնալ ընկալման կարևորությունը:

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ