ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Քրդերենի դասագիրք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 428 էջ

ISBN 978-5-8084-2617-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426177

Դասագրքի առաջին հատորը բաղկացած է վաթսուն դասից, որոնցում ներկայացվում են մի քանի խոսքի մասեր, սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը և դասընթացին անհրաժեշտ տեքստեր ու վարժություններ։
 
Դասագիրքը հասցեագրված է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի, ինչպես նաև ուսումնական այլ հաստատություններում և գիտական կենտրոններում քրդերեն ուսումնասիրող արևելագետներին, լեզվաբաններին, իրանական լեզուներով հետաքրքրվող մասնագետներին։

Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ