ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ամերիկյան գործոնը Հայաստանի և Վրաստանի ժողովրդավարության աջակցման գործընթացներում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 130 էջ

ISBN 978-5-8084-2610-8

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426108

Մենագրության մեջ քննության են ենթարկվում արևմտյան ժողովրդավարության կայացման միտումները և ուղղությունները, հետազոտվում ժողովրդավարական կենտրոնների դերը ժողովրդավարական ազատությունների տարածման մեջ։ Ներկայացվում են ԱՄՆ աջակցության ծրագրերը երկու աշխարհամարտերի և հետպատերազմական շրջանում։ Մենագրության առանցքային մասերում քննության են առնվում ԱՄՆ աջակցության ծրագրերը Հայաստանի և Վրաստանի ժողովրդավարությանը՝ համեմատական քաղաքագիտական մեթոդի կիրառմամբ վեր հանելով այդ աջակցության հասարակական-քաղաքական արդյունքները։ Մենագրությունն անդրադառնում է Հայաստանում և Վրաստանում ժողովրդավարության կայացման խոչընդոտներին, հասարակական-քաղաքական իրական արդյունքներին ամերիկյան գործոնի կայացման ընդգրկուն համատեքստում։ Հետազոտվող ժամանակահատվածն ընդգրկում է մինչև 2018 թ. հայկական թավշյա երկրորդ հեղափոխությունը. ըստ այդմ՝ մենագրությունը չի անդրադառնում նաև հետհեղափոխական ժամանակահատվածին։

Մենագրությունը նախատեսված է բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների, փորձագիտական և քաղաքագիտական հանրույթի, ինչպես նաև քաղաքական լրագրողների և վերլուծաբանների համար և կարևոր ազդակ է Հայաստանում ամերիկագիտության կայացման ճանապարհին։

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ