ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մարդկային կեցության այլակերպումները. Ինքնության ճգնաժամ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 156 էջ

ISBN 978-5-8084-2625-2

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426252

Գիրքը հեղինակի նախորդ՝ «Մարդկային կեցության այլակերպումները» (Երևան, 2018) աշխատության տրամաբանական շարունակությունն է, որտեղ քննության են առնվում մարդկային կյանքի այլակերպումների, մարդու էության ու գոյության արդի փոխակերպումների, ինչպես նաև ազգային ինքնության շարունակականության հիմնախնդիրները արդիականության համատեքստում:

Մենագրությունը հասցեագրվում է հասարակագետ մասնագետներին և ընթերցող լայն շրջանակներին:

Ակադեմիական գրականություն | Փիլիսոփայություն