ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կլինիկական դեղակինետիկա
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2023, 216 էջ

ISBN 978-5-8084-2629-0

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426290

Ուսումնական ձեռնարկը նվիրված է դեղերի կլինիկական դեղաբանության գործնական ասպեկտներին և ռացիոնալ դեղաբուժության ժամանակակից սկզբունքներին: Մեծ քանակությամբ փաստական նյութի հիման վրա ամփոփված են դեղերի ռացիոնալ ընտրության, կիրառման և դեղաչափավորման, կողմնակի ազդեցությունների վերլուծության հիմնական սկզբունքները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել դեղային փոխազդեցություններին, որոնք դեղային բուժման ընթացքում առաջացած խնդիրների ամենատարածված պատճառն են: Դիտարկվում են նաև իրավիճակներ, երբ անհրաժեշտ է ճշգրտել դեղերի նշանակումը կամ իրականացնել թերապևտիկ դեղային մշտադիտարկում:

Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն բժշկական ուսումնական հաստատությունների, դեղագործական ինստիտուտների և ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև կլինիկական դեղաբանների և գործնական առողջապահության մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ