ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2623-8

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426238

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացվում են անտիկ փիլիսոփայության զարգացման փուլերը, փիլիսոփայական ուղղությունների, դպրոցների և առանձին մտածողների փիլիսոփայական ուսմունքները, ցույց են տրվում Արևելյան և Արևմտյան փիլիսոփայման տիպերի յուրահատկությունները, մանրամասն լուսաբանվում են հունահռոմեական փիլիսոփայության ներկայացուցիչների, ի մասնավորի՝ Հերակլիտեսի, Սոկրատեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի, Էպիկուրի և այլոց հայացքները։ Ձեռնարկում փիլիսոփայապատմական նյութը շարադրված է ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժնի բակալավրիատում դասավանդվող «Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն» դասընթացի ծրագրի պահանջներին համապատասխան։ Սակայն այն կարող է օգտակար լինել նաև նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են առհասարակ փիլիսոփայության, ի մասնավորի՝ անտիկ փիլիսոփայության պատմությամբ։

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ