ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կոմպլեքս միացություններ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 164 էջ

ISBN 978-5-8084-2620-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426207

Առաջին անգամ մայրենի լեզվով ներկայացվում է «Կոմպլեքս միացություններ» ձեռնարկը, որտեղ ընդգրկված են պարբերական համակարգի բոլոր խմբերի տարրերի առաջացրած կոմպլեքս միացությունները:

Ձեռնարկը նախատեսված է «Քիմիա», «Սննդի անվտանգություն», «Դեղագիտական քիմիա» մասնագիտությունների, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանողների համար: Այն օգտակար կլինի նաև բուհերի ուսանողներին, քիմիկոս գիտաշխատողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին և հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ