ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՔՈՎԻԴ-19-ի փորձառությունը Հայաստանում. արձագանքը և սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 186 էջ

ISBN 978-5-8084-2643-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426436

Մենագրությունում անդրադարձ է կատարվել ՔՈՎԻԴ-19-ի պայմաններում հոգեբանական բարեկեցության հիմնախնդրին, և ցույց է տրվել առողջության պահպանմանն ուղղված համոզմունքների և կանխարգելող ու օգնող վարքաձևերի պայմանավորող նշանակությունը վերջինիս համար։ Վերլուծական առանձին ուղղություն է կազմել մարդկանց՝ քովիդի դեմ (չ)պատվաստման վարքի հիմքում ընկած համոզմունքների, հույզերի և սոցալ-ժողովրդագրական տարբեր գործոնների դերի ուսումնասիրությունը։ Որակական տվյալների հիման վրա անդրադարձ է կատարվել անհատների՝ ՔՈՎԻԴ-19-ի սուբյեկտիվ փորձառությանը՝ ուրվագծելով համավարակի սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները։

Աշխատանքը հետաքրքիր կարող է լինել հոգեբանների, սոցիալական ոլորտի հետազոտողների, ինչպես նաև հանրային առողջության ոլորտի մասնագետների համար։ Ուսումնասիրության արդյունքների կիրառությունը բավականին լայն է՝ անհատական աջակցող աշխատանքից մինչև հանրային իրազեկման միջոցառումների բովանդակության մշակում։

Ակադեմիական գրականություն | Հոգեբանություն