ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թանգարանագիտություն
Երևան։ ԵՊՀ հրատ., 2023.- 394 էջ

ISBN 978-5-8084-2640-5

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426405

Մենագրությունում անդրադարձ է կատարվում թանգարանների առաջացմանն ու զարգացմանը աշխարհում ու Հայաստանում, Հայաստանի թանգարանների պատմությանը, թանգարանագիտության տեսությանն ու պրակտիկային: Թանգարանագիտության մասին համապարփակ այս աշխատությունը, Հայաստանում թանգարանային գործի պատմությունից ու զարգացումից, Հայաստանում և աշխարհում հայկական թանգարանների տարածվածությունից բացի, ընդգրկում է այն անհրաժեշտ հիմնական տեղեկատվությունը, որով ապրում է ժամանակակից թանգարանային աշխարհը։

Աշխատությունը հասցեագրված է ուսումնական և թանգարանային հաստատություններին, պատմաբաններին ու ընթերցող լայն հանրությանը:

Ակադեմիական գրականություն | Արվեստ