ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
Խնդիրներ և լուծումներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 226 էջ

ISBN 978-5-8084-2651-1

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426511

Ժողովածուում շարադրված են մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների դասական տեսության մի շարք խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդները: Բաժիններից յուրաքանչյուրն ընդգրկում է տիպային խնդիրների լուծման օրինակներ, իսկ վերջում առաջադրված են խնդիրներ՝ ինքնուրույն և լսարանային աշխատանքի համար: Տեքստում հակիրճ շարադրված են նաև հիմնական տեսական փաստերը:

Նախատեսված է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողների և դասախոսների համար: Այն օգտակար կլինի նաև ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական այլ ոլորտների մասնագետներին:

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ