ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 320 էջ

ISBN 978-5-8084-2641-2

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426412

Դասագրքում ներկայացված է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտության համար կարդացվող դասընթացի՝ «Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» առարկայի ծրագրային նյութի համակարգված շարադրանքը:

Դասագիրքը նախատեսված է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի «Տեղեկատվական անվտանգություն», ինչպես նաև այլ բուհերի ֆիզիկամաթեմատիկական մասնագիտացումներով սովորող ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ