ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ժողովրդագրական անցման արդի փուլը Հայաստանի Հանրապետությունում
Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2023, 160 էջ + 16 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2646-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426467

Մենագրության մեջ համալիր ուսումնասիրությամբ ներկայացված է ժողովրդագրական անցման արդի փուլը ՀՀ-ում՝ կանգ առնելով առանձնահատկությունների, միտումների և դրանք պայմանավորող առանցքային իրադարձությունների վրա: Վեր են հանված ժողովրդագրական քաղաքականության, պատմաժողովրդագրական միտումների, 2020 թ. պատերազմի, կորոնավիրուսային համավարակի և այլ գործոնների ազդեցությունը ժողովրդագրական գործընթացների վրա, ներկայացված է ծնելիության և մահացության գործակիցների շարժընթացը, մասամբ՝ նաև միգրացիայի և բնակչության տարաբնակեցման համակարգի ազդեցությունը ժողովրդագրական իրավիճակի վրա: Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ 21T-6A273 ծածկագրով «Ժողովրդագրական անցման ներկա փուլը ՀՀ-ում» գիտական  նախագծի շրջանակում:

 

Գիրքը կարող է օգտակար լինել ժամանակակից և պատմական ժողովրդագրության հետազոտողների, պատմաբանների, սոցիոլոգների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն