ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԱՄՆ պատմություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2024, 544 էջ

ISBN 978-5-8084-2658-0

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426580

Սույն դասագիրքը ներկայացնում է ԱՄՆ պատմության կառուցակազմիկ շրջափուլերը՝ գաղութատիրության դարաշրջանից մինչև արդի ժամանակներ: Այն ներառում է ամերիկյան ազգաշինության պատմական փորձառությունը՝ տասներեք գաղութների հիմն ադրումից մինչև համաշխարհային գերտերություն: Գիրքը նախատեսված է համալսարանական ուսանողների, դասավանդողների և ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Դասագրքի հրատարակությունը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության դրամաշնորհի շրջանակում ։ Այստեղ արտահայտված կարծիքների, բացահայտումն երի, եզրակացությունների կամ դիրքորոշումն երի համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության դիրքորոշումն երին պարտադիր չէ։

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ