ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նոր մեդիա և հաղորդակցություն
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2024 թ., 168 էջ

ISBN 978-5-8084-2659-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426597

Գրքում ներկայացված են ժամանակակից նոր մեդիայի վերանայման առանցքային տեսություններ, նոր թվային հարթակների հետ կապված հիմնական հասկացությունների սահմանումներ:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել ոլորտի մասնագետների, հետազոտողների, դասախոսների և ուսանողների համար։

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ