ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու
Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2024, 244 էջ

ISBN 978-5-8084-2664-1

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426641

Խնդրագիրքը պարունակում է դասական մեխանիկայի շուրջ 130 խնդիր։ Խնդիրների մեծ մասը բերվում է լուծումներով։ Առկա են հավելվածներ վարիացիոն հաշվի, կոորդինատային համակարգերի և վեկտորական անալիզի վերաբերյալ։

Սույն ժողովածուն նախատեսված է բուհերի ֆիզիկայի ֆակուլտետների և ֆիզիկային առնչվող մասնագիտացումների ուսանողների համար։ Այն կարող է օգտակար լինել նաև ասպիրանտների և գիտաշխատողների համար։

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ