ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական իրավունք
Դասագիրք բուհերի համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2024, 390 էջ

ISBN 978-5-8084-2672-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426726

Հայրենական իրավաբանական գրականության մեջ առաջին անգամ բուհական դասագրքի տեսքով ներկայացվում են քրեակատարողական իրավունքի տեսության հիմնարար դրույթները։ Բացահայտվում են քրեակատարողական իրավունքի և ՀՀ քրեակատարողական քաղաքականության սկզբունքները, պատիժներ կատարող հիմնարկների և մարմինների կարգավիճակը, դատապարտյալների իրավական դրությունը, քրեական բոլոր պատժատեսակների կատարման և կրման կարգն ու պայմանները՝ ՀՀ քրեական և քրեակատարողական օրենսգրքերի, նորմատիվ իրավական, այդ թվում՝ ներգերատեսչական այլ ակտերի հիման վրա։ Հաշվի են առնվել նաև դատապարտյալների հետ վարվեցողության միջազգային իրավական փաստաթղթերի պահանջները, քրեակատարողական իրավունքի գիտության և պրակտիկայի նվաճումները։

Ներկայացվում են ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում և պատիժների կատարումը կարգավորող այլ իրավական ակտերում 2023թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ կատարված բոլոր փոփոխությունները և լրացումները։

Դասագիրքը նախատեսված է առաջին հերթին իրավաբանական բուհերի ուսանողների և ասպիրանտների համար։ Միաժամանակ այն կարող է հետաքրքրություն ներկայացնել գիտաշխատողների, դասախոսների, քրեակատարողական համակարգի աշխատակիցների և բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են պատիժների և դրանց կատարման ու կրման խնդիրներով։

Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ