ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Փիլիսոփայության հիմունքներ (դասախոսություններ)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2024, 166 էջ

ISBN 978-5-8084-2657-3

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426573

Գրքում անդրադարձ է կատարվում գոյությանը, ճանաչողությանը, մարդուն ու հասարակությանը վերաբերող փիլիսոփայական հին ու նոր հարցերի, գաղափարների ու մոտեցումների:

Գիրքը հասցեագրված է բակալավրի կրթական աստիճանում փիլիսոփայության հիմունքներ ուսումն ասիրող ուսանողներին, ինչպես նաև փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակին:

Այստեղ արտահայտված կարծիքների, բացահայտումների, եզրակացությունների կամ դիրքորոշումների համընկնումը հովանավորի դիրքորոշումներին պարտադիր չէ։

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ