ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆրանսերենի արտասանության մեթոդական ձեռնարկ
Երևան ԵՊՀ հրատ., 2024, 152 էջ

ISBN 978-5-8084-2671-9

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426719

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետների՝ ֆրանսերենը որպես հիմնական կամ երկրորդ մասնագիտական լեզու ուսումնասիրող ուսանողների համար: Այն ենթադրում է նախնական գիտելիքներ որևէ օտար լեզվից:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ