ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արամ Սիմոնյան (կենսամատենագիտություն)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2024, 104 էջ

ISBN 978-5-8084-2667-2

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426672

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Հ. Սիմոնյանի կենսամատենագիտության առաջին բաժնում անդրադարձ է կատարվում գիտնականի կյանքին ու գործունեությանը: Երկրորդ բաժինը բովանդակում է Ա. Սիմոնյանի տպագիր աշխատությունների մատենագիտության ժամանակագրական ցանկը։

Մատենագիտությունը կարող է օգտակար լինել պատմաբաններին ու ընթերցող լայն հանրությանը։