ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ժ. Վ. Պապոյան
Աղանդավորության տեսություն և պատմություն
Դասագրքեր
Աղանդավորության տեսություն և պատմություն
Ուս. ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 14 էջ
Դասագրքեր | Աստվածաբանության ֆակուլտետ