ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Առաքելյան Սերգեյ
Գաբուզյան Արա
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն