ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ. Խ. Նավոյան
Ք.Վ. Օթարյան
Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ (թվային մեթոդներ)
Ակադեմիական գրականություն
Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ (թվային մեթոդներ)
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ Հրատ., Երևան 2011, 70 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա