ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արևիկ Սերգեյի Քամալյան
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
թեկնածուական` «Սերգեյ Եսենինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն», 2001 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր.Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
2009 - 2010 ուստարի` գործուղում Սոֆիայի (Բուլղարիա) Կ. Օխրիդսկու անվան համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» - բակալավրիատ
«Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն» - բակալավրիատ
«Թարգմանության տեսություն» - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, ռուսաց լեզու և գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, բուլղարերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը