ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գրիգորյան Ս. Կ.
Ֆիզիկական և կոլորիդային քիմիա
Դասագրքեր
Ֆիզիկական և կոլորիդային քիմիա
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1983
Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ