ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աիդա Բագրատի Իսկոյան
1957 թ-ին ընդունվել և 1962 թ-ին ավարտել է Երեվանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը:

1962 թ-ին ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ նշանակվել և մինչ օրս աշխատում է` որպես ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոն դասախոս: Դասավանդում է էկոլոգիական իրավունք, Հողային իրավունք և Մարդու էկոլոգիական իրավունք առարկաները:

1985 թ-ին ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի պետության և իրավունքի ինստիտոտում (Մոսկվա) պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն Բուսական աշխարհարի պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը. թեմայով և ստացել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

1981 թ-ին ընդունվել և ավարտել է Տալլինի (Էստոնիա) միջազգային իրավունքի դպրոցը, շրջակա միջավայրի միջազգային իրավական պահպանություն մասնագիտությամբ և ստացել ավարտական վկայական:

1997 թ-ին Խորվաթիայի Ռիեկի համալսարանիմ իրավաբանական ֆակուլտետում անցել է Պրակտիկ իրավաբանական կրթության դասընթաց:

1999 թ-ին Երևան Ամերիկայի փաստաբանների միություն (ABA/CEELI) ծրագրի շրջանակներում անցել է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դասընթացներ:

2000 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է ՀՀ ՄԱԿ ՏԷՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիա (Օրհուսի կոնվենցիա) համակարգողը:

1997թ. առ այսօր հանդիսանում է Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ:

2008 թ-ից առ այսօր ՀՀ բնապահպանության նախարարության կոլեգիայի անդամ :

2003-2007 թթ. եղել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի վարիչ:

2006-ից առ այսօր Ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում դասավանդում է էկոլոգաիակն և հողային իրավունք:

2006 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է ՀՀ Օրհուսի Կոնվենցիայի դրույթների իրականացման հարցերով միջգերատեսչական համակարգող հանձնաժողովի անդամ:

2000-2007 թթ. եղել է Տարածաշրջանայի էկոլոգիական կենտրոն Հարավային Կովկասի երկրների համար վարչության անդամ:

2005 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ:

2003 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է ԵՊՀ ԲՈՀ -ի մասնագիտացված 001 խորհրդի անդամ:

2000-2004 թթ. եղել է ՀՀ Նախագահին կից Արդարադատության Խորհրդի անդամ:

1999 թ-ից առ այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի սոցիալական, առողջապահության և բնության պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողողվի անկախ փորձագետ է:

1999 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է Բուդապեշտի Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրների էկոլոգիական իրավունքի ասոցիացիայի կոորդինացիոն խորհրդի անդամ:

1999-2002 թթ. եղել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Փորձագիտական եզրակացության Հանձնաժողովի անդամ:

1998 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է Ռուսաստանի էկոլոգիական ակադեմիայի թղթակից-անդամ:

1998 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի կոորդինացիոն խորհրդի անդամ:

1998 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Կենսաբազմազանության կոնվենցիայի կոորդինացիոն խորհրդի անդամ:

1994 թ-ից առ այսօր հանդիսանում է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Գիտական Խորհրդի անդամ:

1994 - 2005 թթ հանդիսացել է Հայ կանանց միջազգային խորհրդի անդամ(AIWA:

1993-1996 թթ. եղել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության Գիտական Խորհրդի անդամ:

2007 թ-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից պարգևատրվել է Գերատեսչական Ոսկե մեդալով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության բնագավառում նշանակալի ավանդի համար:

2009 թ-ին ԵՊՀ 90-ամյակի կապակցությամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարա-րության կողմից պարգևատրվել է ոսկե մեդալով:

2013 թ. պարգևատրվել է Մխրթար Գոշ մեդալով:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտն է Եվրոպական էկոլոգիական իրավունք, Հասարակության մասնակցությունը էկոլոգիական կարևոր որոշումներին, Ջրային իրավունք, Անտառային իրավունք, էկոլոգիական փորձաքննություն, Հողային իրավունք, Ռազմավարական բնապահպանական գնահատում:

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը