ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում, 30.11.1995 ՀՀ ԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
01.10.1999 ցայսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, անձնանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն