ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աննա Լյուդվիգի Ասատրյան
Կրթությունը
1991 թ. մագիստրատուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 թ. ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա», Ա.04.10, ԵՊՀ, Գիտ. թեզը` «Ցածր չափայնությամբ համակարգերի ռելաքսացիոն եւ մագնիսական բնութագրերի տեսական ուսումնասիրություն» (Գիտ. ղեկ. պրոֆ Ալբերտ Կիրակոսյան), դիպլոմ`Ա № 00925

Կոչումը
2007 թ. դոցենտ, դիպլոմ` Դ № 01404

Աշխատանքը
2008 թ-ից ցայսօր, դոցենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ ,
2001 - 2008 թթ. ասիստենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
1992 - 2001 թթ. ավագ լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
2004 - 2009 թթ. գիտաշխատող «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր,
1992 - 2010 թթ. ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ թեմա «Նանոկառուցվածքների կինետիկական եւ օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն»
1991 - 1992 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների
ինստիտուտ

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն եւ կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտությունները
Կինետիկական երեւույթները ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերում,
Էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում:

Ուսուցում
Ավելի քան 10-ամյա դասախոսական փորձառություն ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում
Դասընթացներ` Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն, Մագնիսական երեւույթների ֆիզիկա, Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտակրթական պարգեւներ, մրցանակներ, դրամաշնորհներ
• ANSEF (condmatth-2955) New Phonon-assisted Carrier relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields
• ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots
• ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) Effect of the Strain Field on the Eectron- Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots
• ANSEF (No. PS24-01) Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures
• INTAS Young NIS Scientist Conference Grant (2002)
• INTAS (No. 99-00928) Stranski- Krastanow Quantum Dots in a Microcavity
• CRDF (No.375100) Carrier Scattering in Quantum Nanosystems

Գիտաժողովներ
Միջազգային գիտաժողովներ` Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտերկրում, մասնավորապես՝
• International Conference on Extended Defects in Semiconductors (EDS2002), University of Bologna, Italy (June 1-6, 2002)
• College on Physics of Nano-Devices, ICTP, Trieste, Italy, (July 10-21, 2006)
• Sabbatical study (Clare College, University of Cambridge, Cambridge Colleges Hospitality Scheme, 2010)

annaa@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը