ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աննա Երվանդի Հաջի-Հակոբյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1987-1992 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերենլեզվի բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ-ին Անգլերենլեզվի ուսուցման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն Հայաստանում/Երևան, Փետրվար 7-8/մասնակցության վկայագիր:
2006 թ-ից հայցորդ եմ: Թեմա՝ Գենդերիհասկացությունը անգլերենումհայերենի զուգադրությամբ:
2005 թ-ին Թարգմանել եմ Ջոշ Մաք-Դաուլի «Վճռական վկայություն» գիրքը, հատոր 1, «Գասպրինա» տպագրատուն:
2004 թ-ին ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2004 թ-ին Հայաստանի անգլերեն լեզվի ուսուցիչներիասոցիացիա/AELTA/ 7-րդ համաժողով
2003 թ-ին Բրիտանական Խորհրդի կազմակերպած դասախոսների որակավորման բարձրացման եռամսյա դասընթաց:

Լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), իսպաներեն (բառարանի օգնությամբ)
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը