ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աննա Վանիկի Խաչատրյան
Կրթությունը
1998 - 2002 թթ.Ասպիրանտուրա ԵՊՀ Անգլիական բանասիրության ամբիոն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակ-ի թարգմանչական բաժին
1983 - 1993 թթ. թիվ 192 ռուսական միջն. դպրոց

Գիտական աստիճանը
2004 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (ՀՀԲՈՀ-ի կողմից)
Ատենախոսություն` «Բառախաղերի թարգմանելիության խնդիրը»

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2001 - 2004 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս Անգլերենի Ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE)
անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրներ,մասնագիտական գրականության թարգմանություն, գեղ.գրականության թարգմանություն, ոճագիտություն,բառագիտություն, արտասահմանյան գրականություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին/ սեմինարներին
2007 թ-ին «Թարգմանութունը միջմշակութայինհաղորդակցման համատեքստում», ԵՊՀ
2006 թ-ին շեքսպիրագետների սեմինար “Shakespeare’s Globe” թատրոնում, Լոնդոն
2006 թ-ին «Լեզու, հաղորդակցություն և միջմշակութային հոգեկերտվածք»,Երևան, Ինտերլինգվա ԼՀ
2004 թ-ին AASE (Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի) միջազգային գիտաժողով,ԵՊՀ
2003 թ-ին «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով», ԵՊՀ
1998 թ-ին «Շեքսպիրը ժամանակի և տարածության մեջ», ԵՊՀ

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, MS Outlook, Internet Explorer

Օտար լեզուներ
Անգլերեն,ռուսերեն, գերմաներեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը