ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արա Պետիկի Անտոնյան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1989-1994:‎ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ
‎1994-1997:‎ ‎ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնին կից ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1998: “ԴՆԹ-ի հետ լիգանդների մուլտիմոդալ փոխազդեցությունը”
Կենս գիտ. թեկնածու ՀՀ ԲՈՀ-ի հաստատմամբ:

Աշխատանքային փորձ
1994-1998 - Կրտսեր գիտ աշխատող, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն
1998 –2005 գիտ. աշխատող‎
2013-մինչև այսօր, ավագ գիտաշխատող
‎2007-մինչև այսօր դոցենտ, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն:

Կարդացվող դասընթացներ
1. Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա
2. Կենսաթերմոդինամիկա
3. Լիգանդների հավասարակշռական միացումը
մակրոմոլեկուլների հետ
4. Մակրոմոլեկուլների փոխազդեցությունը լիգանդների հետ
5. Ժամանակակից հետազոտական մեթոդները կենսաբանության մեջ
6. Կենսաֆիզիկայի պրակտիկում
7. Կենսաբանական ռեակցիաների թերմոդինամիկա
8. Կենսաֆիզիկայի ժամանակակից հիմնահարցերը
9. Կենսամետրիա
10. Բնագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ ‎‎առանձնահատկությունների հետազոտությունը ֆիզիկական տարբեր ‎‎գործոնների (իոնական ուժի, ջերմաստիճանի և այլն) ազդեցության ներքո: ‎‎ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների գործառնության թերմոդինամիկ ‎պարամետրերի որոշումը տարբեր մեթոդներով:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Միջազգային իտական Հիմնադրամ (RYX 000 հիմնադրամ): 2010- ՄԳՏԿ, A-1764

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

apant@ysu.am
(+37410) 571 061
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը