ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արայիկ Ժորայի Համբարձումյան
Կրթություն
1996 - 1999 թթ. Մոնպելիե 2 համալսարանի քիմիական գիտությունների դոկտորի ատենախոսության պաշտպանություն (Ֆրանսիա)
1995 - 1996 թթ. Մոնպելիե 2 համալսարանում խորացված ուսուցման դիպլոմի պաշտպանություն (Ֆրանսիա)
1992 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտուրա
1987 - 1992 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Մոնպելիե 2 համալսարանի քիմիական գիտությունների դոկտոր (համաձայնեցված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից քիմիական գիտությունների թեկնածուի կոչմանը)
«Ջուր-օրգանական լուծիչ երկֆազ համակարգերում քիմիական ռեակցիաների իրականացումը մակերևութային ակտիվ նյութերի ներկայությամբ. Ֆազերի փոխանցումով շրջված միջֆազային կատալիզ կամ մակերևութային կատալիզ»
02.07.1999, Մոնպելիե 2 համալսարան (Ֆրանսիա)

Աշխատանքային փորձ
2007- մինչ այսօր Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի դասախոս
15.02.2012 - 15.08.2012 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Ֆրանսիայի ազգային ագրարային ինստիտուտում (Ֆրանսիա)
01.11.2010 - 28.02.2011 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Ֆրանսիայի ազգային ագրարային ինստիտուտում (Ֆրանսիա)
01.11.2009 - 28.02.2010 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Ֆրանսիայի ազգային ագրարային ինստիտուտում (Ֆրանսիա)
01.11.2008 - 28.02.2009 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Ֆրանսիայի ազգային ագրարային ինստիտուտում (Ֆրանսիա)
01.02.2007 - 31.07.2011 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Ֆրանսիայի ազգային ագրարային ինստիտուտում (Ֆրանսիա)
2004 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող,
2001 - 2003 թթ. Ետ դոկտորական գիտահետազոտական ստաժ Ֆրանսիայի ազգային ագրարային ինստիտուտում (Ֆրանսիա)
1999 - 2001 թթ. Ետ-դոկտորական գիտահետազոտական ստաժ Լուվենի կաթոլիկ համալսարանում (Բելգիա)

Կարդացվող դասընթացներ
1. Կոլոիդ քիմիա
2. Մակերևութային և միջֆազային երևույթների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները
3. Միցելագոյացման պրոցեսների թերմոդինամիկան
4. Պինդ մակերևույթների մշակումը քիմիական «թաց» եղանակով

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոլիոդ համակարգեր, մակերևութային երևույթներ, պինդ մակերևույթների մշակում, կենսահամատեղելիություն, կենսանյութեր, բուսական բջջաթաղանթի կառուցվածքի ուսումնասիրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hambardz@ysu.am
(+374 10) 55-51-72
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը