ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արշակ Լյուդվիգի Վարդանյան
Կրթությունը
1979 թ. մագիստրատուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
1984 թ. ասպիրանտուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ ԵՊՀ,
1990 թ. ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, դիպլոմ`ФМ № 039725:

Կոչումը
2004 թ. դոցենտ, դիպլոմ` Դ № 00694 :

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից ցայսօր դոցենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
1991 - 1993 թթ. ասիստենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
1984 - 1991 թթ. ավ. լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
1981 - 1984 թթ. ասպիրանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
1979 - 1981 թթ. լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
2004 - 2009 թթ. ավագ գիտաշխատող «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր,
1992 - 2010 թթ. ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ թեմա «նանոկառուցվածքների կինետիկական եւ օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն»

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն եւ Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Պինդմարմնային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային հատկություններ

Ընթացիկ հետազոտությունները
Կինետիկական երեւույթներ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Պոլարոնային վիճակներ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Լիցքակիրների դինամիկան կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում:

Ուսուցում
Ավելի քան 20-ամյա դասախոսական փորձառություն ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում»
Դասընթացներ` Պինդ մարմնի ֆիզիկա, Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, Կինետիկական երեւույթները պինդ մարմիններում, Օպտիկական երեւույթները պինդ մարմիններում, Մագնիսականության քվանտային տեսություն, Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ, Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի ֆզիկայում:

Գիտակրթական պարգեւներ, մրցանակներ, դրամաշնորհներ
2012 թ. ANSEF (condmatth-2955) «New Phonon-assisted Carrier relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields» - Principal Investigator
2006 թ. ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) «Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots»
2004 թ. ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) «Effect of the Strain Field on the Eectron- Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots»
2003 թ. INTAS (Ref. No: 0175wp) “Electron-Photon Coherent States in Quantum Dot System as a Medium for Quantum Computing” - Principal Investigator:

Գիտական ղեկավարում
Երկու թեկնածուական ատենախոսություն` նվիրված կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային հատկություններին:

Գիտաժողովներ
Միջազգային գիտաժողովներ` Հայաստանի Հանրապետությունում, նախկին Խորհրդային Միության հանրապետություններում, Ֆրանսիայում եւ Բուլղարիայում:

vardan@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը