ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արթուր Գագիկի Ղազինյան
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավր, իրավաբան (գերազանցության դիպլոմ)
1999 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետի միջազգային և սահմանադրական իրավունքի ամբիոն, մագիստրատուրա, Եվրոպական իրավունք (գերազանցության դիպլոմ)
2001 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետի միջազգային և սահմանադրական իրավունքի ամբիոն, ասպիրանտուրա

Ատենախոսության թեմա
«Եվրոպական դատական մարմինների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում»

Վերապատրաստման ծրագրեր եվ ուսումնական այցեր
2008 թ-ի Ապրիլ. Եվրոպական քոլլեջ, Պարմա, Իտալիա
2007 թ-ի Հունիս. Եվրոպական հարցերով հետազոտական ինստիտուտ, Վիեննա, Ավստրիա
2007 թ-ի Հունիս. Եվրոպական քաղաքականության «Europeum» ինստիտուտ, Պրահա, Չեխիա
2007 թ-ի Հունվար. Եվրոպական իրավունքի ընդհանուր վերապատրաստում, Ծախկաձոր
2006 թ-ի Դեկտեմբեր. Եվրոպական համալսարանի ինստիտուտ, Ֆլորենցիա
2000 թ-ի ապրիլ, Նիկոլաս Կոպերնիկի Համալսարան, Տորուն, Լեհաստան «ԵՄ իրավունք» Աշխատանքային քննարկում
2000 թ-ի Հունիս-օգոստոս, Մարդու իրավունքների միջազգային ինստիտուտ, Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա, «Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային համակարգերը», ամառային դպրոց
2001 թ-ի Հոկտեմբեր, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա
«Սահմանադրական և քաղաքական իրավունքները. Եվրոպական իրավունք» սեմինար, COLPI ծրագիր

Մասնագիտական փորձ
2006 թ-ին - Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն, տնօրեն
Եվրոպական իրավունքի դասավանդում
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում «Եվրոպական իրավունքի» մասնագիտացման հիմնում և զարգացում
Եվրոպական ուսումնասիրությունների միջառարկայական ծրագրի հիմնում
Օրենսդրության մոտարկում
ԵՄ վերաբերյալ հանրային իրազեկում և տեղեկատվության տարածում

2004 - 2008 թթ. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, նարարարի խորհրդական
Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգում
Համայնքային ծառայության ծրագրի իրականացում
Տարրաբնույթ իրավական բնույթի խորհրդատվություն

2002 թ-ին Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, դասախոս
Եվրոպական իրավունքի ընդհանուր դասընթաց
ԵՄ ինստիտուտներն ու ընթացակարգերը
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատական պաշտպանությունը, Ստրասբուրգ և Լյուքսեմբուրգ

2002 - 2004 թթ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ, Արտաքին կապերի վարչության պետ
Միջազգային կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության կազմակերպում, ղեկավարում և համակարգում
2004 թ-ին Փետրվար-մարտ, Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ, Եվրոպական իրավունքի ինստիտուտ, ստաժավորում
2002 թ-ին ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, Եվրոպայի վարչություն, ԵՄ բաժին, եռամսյա ստաժավորում

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը