ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արթուր Սաղաթելի Հարությունյան
Կրթական կենսագրություն
1966 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1990 թ-ին Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Մոնոբյուրեղներում միջանցվող արագ լիցքավորված մասնիկների բնութագրերն ու ճառագայթումը»

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1971 -1973 թթ. ԵՊՀ, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ
1973 - 1990 թթ. ԵՊՀ, Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1990 - 1993 թթ. ԵՊՀ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1993 - մինչ այժմ Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ամբիոնի դոցենտ

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ
Մեխանիկայի հիմունքներ
Վեկտորական և թենզորական հաշիվ
Պլազմայի ֆիզիկա
Ռեակտորների դինամիկա
Ֆիզիկական կինետիկա
Հոծ միջավայրերի էլեկտրադինամիկա
Արագ լիցքավորված մասնիկների ճառագայթումը միջավայրերում

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Լիցքավորված մասնիկների շարժման առանձնահատկություններ և ճառագայթում

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Արտաքին դաշտերում լիցքավորված մասնիկների շարժման հետագծերի մոդելավորումը

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն և անգլերեն` ազատ

Այլ հմտություններ
Հրատարակչական գործ: Գրքերի, պաստառների բուկլետների ձևավորում:

Այլ հետաքրքրության ոլորտներ և հետազոտություններ
Հայ ճարտարապետության պատմություն
Պատմական հուշարձանների պահպանություն: