ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աշոտ Վոլոդյայի Խոյեցյան
Կրթությունը (բուհը, տարեթիվը)
բարձրագույն, ԵՊՀ, 1986 թ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը (տարեթիվը, վայրը)
աշխ. գիտ. դոկտոր, 2004 թ., ՀՀ, ք. Երևան

Գիտական կոչումը (տարեթիվը, վայրը)
պրոֆեսոր, 2010 թ., ՀՀ, ք. Երևան
Էկոլոգիայի միաջզգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, 2009 թ., Գերմանիա, Մյունխեն

Աշխատանքային գործունեությունը (տարեթիվը, կազմակերպությունը, պաշտոնը)
1986 - 1990 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ (հեռակա), ֆիզ. աշխ. ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ ֆիզ. աշխ. ամբիոնի ասիստենտ
1996 - 1997 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ ֆիզ. աշխ. ամբիոնի վարիչ
2000 - 2008 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության. ամբիոնի դոցենտ
2009 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության. ամբիոնի պրոֆեսոր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Ֆիզիկական աշխարհագրություն (հողերի աշխարհագրություն, լանդշաֆտագիտություն), գեոէկոլոգիա, շրջակա միջավայրի պահպանություն, գլոբալ համամոլորակային հիմնախնդիրներ (անապատացում, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, կենսաբազմազանություն), մարդկային զարգացման հիմնախնդիրներ

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական, բ) դոկտորական
ա) թեկնածուական - Физико-географические условия развития эрозии в ландшафтах Араратской межгорной котлавины. Тбилиси, 1992 г.
բ) դոկտորական - Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները ՀՀ-ում: Երևան, 2004 թ.

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
աշխարհագրության ներածություն - աշխարհագրություն, սերվիս (բակ.)
հողերի աշխարհագրություն - աշխարհագրություն, կադաստր. քարտեզագրություն (բակ.)
լանդշաֆտագիտություն - աշխարհագրություն, կադաստր. քարտեզագրություն (բակ.)
ՀՀ կլիման - աշխարհագրություն (բակ.)
Մարդկային զարգացման հիմունքները - աշխարհագրություն (մագ.)
Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրները և անապատացումը - աշխարհագրություն (մագ.)
Լանդշաֆտային էկոլոգիա - աշխարհագրություն (մագ.)
Կլիմայի փոփոխությունները - քիմ. էկոլոգիա (մագ.)
Էկոլոգիա - աշխարհագրություն, սերվիս, կադաստր. քարտեզագրություն (բակ.)

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
Երևանի Պետական Համալսարանի պատվոգիր

Անդամակցությունը. ա) գիտական այլ խորհուրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների (տարեթիվը, կազմակերպության անվանումը, կարգավիճակը)
ա) Հայկական աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահ (2000 թ-ից)
բ) ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Անապատացման դեմ պայքարի» (1999թ.-ից), «Կլիմայի գլոբալ փոփոխության» (2002 թ-ից), ՄԱԿ-ի «Լեռնային բնակավայրերի զարգացման» (2004 թ-ից) գծով ազգային փորձագետ:
գ) Միջազգային աշխարհագրական միության (ՄԱՄ) «Կենսաշխարհագրական խմբի» (2000 թ-ից) և «Լանդշաֆտային անալիզ» (2004 թ-ից) հանձնաժողովների անդամ:
դ) ''Кавказский географический журнал'' միջազգային ամսագրի (2003 թ-ից) և «Գիտելիք» ուսումնակրթական և գիտամեթոդական հանդեսի (2002 թ.) խմբագրական կոլեգիաների անդամ:
ե) ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի «Երկրագիտություն» մասնագիտական խորհրդի անդամ (1998 թ-ից):

akhoetsyan@ysu.am
(+374 10) 55-06-61
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը