ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ.Հ.Օհանյան
Է.Է.Պիվազյան
Վերլուծական երկրաչափության խնդիրներ և վարժություններ
Դասագրքեր
Վերլուծական երկրաչափության խնդիրներ և վարժություններ
Երևան, 2008, ԵՊՀ հրատ.76 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ