ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գեորգի Յուրիի Պապով
Կրթություն
Դիպլոմ, Կենդանաբանության ամբիոն, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, 1995
Կենդանաբանության ամբիոնում ասպիրանտ
Պաշտպանությունը` 2003, Սեպտեմբեր

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեքնածու: Վերնագիրը` Հայաստանում որոշ մանր կաթնասունների (Rodents, Insectivores and Chiropters) էկոլոգիան և տարածվածությունը ըստ բարձրության: Սեպտեմբեր,2003, Կենդանաբանության Ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
Համատեղ հնէաբանական ուսումնասիրումը Gfoeller Fund of American Corporation դրամաշնորհի հայկական ճյուղը: Ապահովել խորհուրդատվություն բրածո ոսկրների նույնականացման վերաբերյալ: Մայիս, 2003:
Համատեղ դաշտային հետազոտություններ Լեհաստանի Փորձարարական կենսաբանության Նենցկու անվան Ինստիտուտի Նեյրոկենսաբանության զարգացման և էվոլյուցիայի լաբորատրռիայի հետ:
Սկզբնական նմուշների պատրաստման մեջ perfusion methodology միջոցով մասնակցությունը սեռահասուն կաթնասունների (insectivores, rodents, carnivores, bats and opossum) հետագա նեյռոգենեզիսի ուսումնասիրություններում և կարգավորման հետազոտություններում: Սեպտեմբեր, 2002:
Համատեղ դաշտային հետազոտություններ Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Կենդանաբանության թանգարանի հետ:
Հայաստանի տարբեր շրջանների ձեռքաթևավորների էկոլոգիայի ուսումնասրրության դաշտային հետազոտությունների կազմակերպումը և օգնությունը: Սեպտեմբեր, 2001:
Մասնակցությունը NACRES-ի հետ միացյալ նախագծում /Վրաստան, Կովկասում Անապատային և Կիսաանապատային էկոհամակարգերի պահպանում, UNDP/GEF դրամաշնորհ/:
Կազմակերպում և օգնություն դաշտային հետազոտություններում Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը: Հունիս, 2000:
Ժանտախտի հսկման կենտրոն, հիվանդությունը հսկող մասնագետ:
Պարտականությունները նեռարում են` նմուշների հավաքը, պատրաստումը, 1996 – 1997

Կարդացվող դասընթացներ
Ողնաշարավորների կենդանաբանություն, Կենդանիների հետազոտման մեթոդներ, ուսանողների դաշտային աշխատանքների ղեկավարում, Գործնական դասընթացների կազմակերպում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կաթնասունների կենդանաբանություն, կարգաբանություն, էթոլոգիա, էկոլոգիա և բնապահպանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում
ՄԱԶԾ-ԳԷՀ միջին ծավալի ծրագիր 2010
Հայաստանի հանրապետության բնապահպանության նախարարության ծրագիր` Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում կենսաբազմազանության մոնիտորինգի համակարգի ներդրում, 2010
Հայաստանի Սևան և Դիլիջան ազգային պարկերի կենսաբազմազանությունը և նրանց պահպանման գործընթացները 2005
Sustainable bat conservation in Caucasus Mountain regions 2006

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Բնության Պահպանության Միավորման Անդամ
NGO երիտասարդ կենսաբանների միություն

(+374 10) 58-95-57
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը