ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բորիկ Հայկազի Սահակյան
Կրթություն
Բուհ - Ֆիզ-մաթ. ֆակուլտետ, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 1954 - 1959 թթ.
Ասպիրանտուրա - Երևանի պետական համալսարան, 1968 - 1974 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Разложения типа Тейлора-Маклорена некоторых классов обобщенно абсолютно монотонных функций», Երևան, 1975 թ.

Աշխատանքային փորձ
1960 - 1962 թթ. լաբորանտ, հաշվիչ. ՀՍՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտ
1962 - 1966 թթ. ասիստենտ, Երևանի պետական համալսարան
1966 - 1979 թթ. ավագ դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1993 թթ. դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան
1981 - 1984 թթ. մեխ.-մաթ. ֆակ-ի դեկանի տեղակալ
1993 թ-ից մինչև այժմ մաթեմատիկական անալիզի ամբիո-նի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն մաթեմատիկայի ընդհանուր դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն