ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Պ. Հայրապետյան
Արդի հայերենի խոսքիմասային տարարժեք բառերի բառարան
Բառարաններ
Արդի հայերենի խոսքիմասային տարարժեք բառերի բառարան
ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 1994, 502 էջ
Բառարաններ | Տերմիններ