ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.)
Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., 178 էջ
Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ