ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հռոմեական մասնավոր իրավունք
Ուս. ձեռնարկ, առաջին հրատ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 464 էջ,
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն