ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ելենա Սարիբեկի Մխիթարյան
Կրթությունը
1956-1961 Երևանի պետական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)
1973 Վերապատրաստման դասընթաց Մոսկվայի պետական համալսարանում
1977 Անգլերեն լեզվի ինտենսիվ ուսուցման ինստիտուտ, Նյու Յորքի պետական համալսարան, Բուֆֆալօ (մասնակից)

Գիտական աստիճանը
1986 - «Կառուցվածքա-իմաստաբանական հակադրությունները տարածական նախդիրների համակարգում (անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուների հիման վրա)», Մոսկվա (Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայական); 1989 – անգլերեն լեզվի դոցենտի վկայական; 2003 – լեզվաբանության պրոֆեսորի վկայական, Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը
2003 – ներկա Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի պրոֆեսոր
1988 – 2003 Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության բաժնի դոցենտ
1987 – 1992 Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1967 – 1987 Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության բաժնի ավագ դասախոս
1961 – 1967 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս

Ակադեմիական դասընթացներ
Անգլերեն լեզվի տեսական քերականություն (բակալավիրատ և մագիստրատուրա), Ակադեմիական անգլերեն լեզվաբանների համար (մագիստրատուրա), Անգլերեն լեզվի քերականության ընթացիկ հիմնահարցեր (վերապատրաստման դասընթաց անգլերեն լեզվի դասախոսների համար)

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գործաբանական լեզվաբանություն, համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն

Գիտական ղեկավարում
Դիպլոմային, մագիստրոսական թեզեր և թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ
1. «Եղանակավորությունը և եղանակը հայերեն և անգլերեն լեզուներում», պաշտպանած 1994, Երևանի պետական համալսարան
2. «Պարզ հաստատական նախադասության շարադասության հաղորդակցման հայեցակերպը (անգլերեն նյութի հիման վրա` հայերենի զուգորդությամբ)», պաշտպանած 2000, Երևանի պետական համալսարան
3. «Անգլերեն ’s-ով և of-ով կառույցների իմաստաբանական վերլուծություն (հայերենի և իսպաներենի զուգադրությաբ)», պաշտպանած 2001, Երևանի պետական համալսարան
4. «Բացահայտչական կառույցների ձևաբանական շարահյուսական և հաղորդակցական-գործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում», պաշտպանած 2005, Երևանի պետական համալսարան
5. «Հոգեբանական վեպի տեքստի շարահյուսական-ոճական առանձնահատկությունները», պաշտպանած 2007, Երևանի պետական համալսարան
6. «Պատճառական կառույցները անգլերենում/ իմացաբանական-գործաբանական վերլուծություն/», պաշտպանած 2007, Երևանի պետական համալսարան

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն (սահուն), վրացերեն (խոսակցական), գերմաներեն (պասիվ)

Մասնագիտական անդամակցութունը, մասնագիտական խորհուրդը, գիտական ամսագրի խմբագրական կազմ
Երևանի պետական համալսարանի 009 մասնագիական խորհրդի անդամ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
Անգլերեն լեզվի ուսումնսիրությունների միջազգային ամսագրի խմբագրական կազմի անդամ (AASE)
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար (FLSP) ամսագրի խմբագրական կազմի անդամ

Ստացած մրցանակները
Երևանի պետական համալսարանի երկու ոսկե մեդալ
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը